Prevođenje lične dokumentacije

Zbog kontinuiranog trenda rasta poslovanja sa inostranstvom i realne potrebe da se svi nivoi komunikacije odvijaju na više jezika, a pri tom svjesni da ovaj segment unapređuje nivo poslovanja Vaše firme, nudimo usluge prevođenja sa/na više od 25 svjetskih jezika, sa ili bez ovjere sudskog tumača.


Vjerujemo da su zadovoljni klijenti naša najbolja preporuka. 


Naš pristup procesu prevođenja zasniva se na timskoj i projektoj organizaciji. Svaki prevod je projekat za sebe i cilj je da sa svakim klijentom uspostavimo partnerski odnos, na obostrano zadovoljstvo.


Ono po čemu smo prepoznati:

  • Cjelovitost i kvalitet prevoda uz upotrebu stručno prilagođene terminologije;
  • Završetak i dostavljanje prevoda u roku;
  • Postupak kontrole kvaliteta;
  • Dostava prevoda u traženom formatu;
  • Stroga povjerljivost podataka.

 

Prevođenje lične dokumentacije

 

Izvodi iz matičnih knjiga; Potvrde o državljanstvu; Uverenja o prebivalištu; Diplome; Diplomski radovi; Svedočanstva; Prepis ocena i nastavni plan; Biografije; Zahtevi za dobijanje viza; Dozvole za boravak; Radne dozvole; Potvrde o stanju računa u banci; Lične karte; Vozačke dozvole; Pasoši; Medicinski nalazi i dr.


Pozovite za sve informacije!